تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

تقویم لایه باز 96
http://kia-ir.ir

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

نظر شما در مورد این فروشگاه چیست؟

پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌


دانلود پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌ـ ايراني

 

فرمت فایل:

ورد

تعداد صفحه:

175

حجم:

351kb

معرفی کتاب:

مقدمه

رشد، ترقي، تکامل، توسعه و پيشرفت واژه‌هايي تقريبا مشابه ‌اند که در ادبيات سياسي و اقتصادي جهان مطرح اند و بخصوص بعد از جنگ جهاني دوم در غرب رواج بيشتري يافتند. فضاي حاکم بر نظام بين المللي پس از جنگ دوم جهاني، شکل گيري نظام دو قطبي، پيدايش جنبش‌هاي آزاديبخش، انديشه استقلال طلبي در کشورهاي محروم و شکل‌گيري جنبش عدم تعهد موجب طرح نظريه‌هايی از سوي نویسندگان غرب موسوم به توسعه سياسي براي حل بحران سايرکشورها گرديد. اما ایدئولوژی توسعه سياسي هر چند درغرب تغيير ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه و توليد ناخالص‌ملي را در پي داشت؛ اما درکشورهاي جهان سوم مسيري متمايزي را پيمود و سرانجام بدليل عدم همخواني این ایدئولوژی با فرهنگ و مباني فکري آن کشورها با مشکلات و دشواري‌هاي عميقي مواجه گرديد.

الگوي توسعه غربي با پيشفرض‌هاي ارزشي خاصي همچون سکولاريسم، اومانيسم و پوزيتويسم همراه بود که با هنجار و نرم‌هاي فرهنگي ديگر جوامع، به ‌ويژه جوامع اسلامي، هيچگونه هم‌آوايي و همنوايي نداشت. از اين رو پروژه الگوي توسعه غربي در اغلب کشورهاي جهان با ناکامی همراه بود. در دهه‌اي هفتاد ميلادي، نظام نوپاي سياسي جمهوري اسلامي، با ايدئولوژي و نظام ارزشي اسلام، آلترناتيوي از پيشرفت سياسي را به تصويرکشيد که در چالش با ديدگاه هاي موسوم يه توسعه سياسي در غرب بود. انقلاب اسلامي به جاي تقليد از الگوهاي غربي و پرداختن با پروِژه توسعه سياسي؛ تعريف نويني از پيشرفت سياسي که مبتني بر مفاهيم و آموزه‌هاي ديني بود را به جهانيان ارايه نمود.

باور عمومی برآمده از انقلاب اسلامی بر این باور بود که اسلام براي سامان بخشي اجتماع بشري؛ نظام سياسي پيشرفته و توسعه يافته اي را ترسيم مي‌نمايد که برشالوده‌ و مؤلفه‌هاي خاص خود استوار است. شاخص‌هاي ويژه و مشخصي چون مشارکت سياسي، عدالت‌محوري، مشروعيت،قانون‌گرايي، ولايت‌‌مداري و آزادي‌هاي سياسي ـ اجتماعي .... که کاربست آن ها زمینه های توسعه و پيشرفت سياسي جامعه اسلامي را فراهم مي‌کند.

بدون ترديد يکي از شاخص‌هاي مهم و اساسي الگوي پيشرفت سياسي اسلامي، مقوله‌ي آزادي‌ مي‌باشد که مهم‌ترين نياز زندگي اجتماعي امرز بشر است. انسان ها ذاتاً تمايل دارند که در حوزه‌هاي فردي و اجتماعي آزادانه و مستقل از دخالت و اجبار ديگران زيست و زندگي نمايد. آزادي‌خواهي يکي از امتيازات بشر بوده که انسان را از ساير حيوانات جدا مي‌سازد و اين آموزه در فرهنگ اسلامي براساس فطرت انسان تعريف گرديده است. بنابراین برای روشن شدن ابعاد الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت سياسي ضروري است بحث آزادي‌هاي سياسي مورد تأمل و تعمق قرار گيرد.

از منظر اسلامي شاخص‌ آزادي در تکوين و تداوم الگوي پيشرفت اسلامي نقش اساسي دارد. در اين اثر تلاش به عمل مي‌آيد که شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت سياسي اسلامي با استفاده از منابع و متون قرآني، و سيره عملي معصومين(ع) مورد بررسی قرار گيرد. پژوهش حاضر در چهار فصل سامان يافته است؛ در فصل اول به مفاهيم وکليات پرداخته شده، فصل دوم عهده‌دار مباحث جايگاه آزادي در نظام‌هاي سياسي نظير آنارشيسم، توتاليتريسم، ليبرال‌دموکراسي و اسلام , همراه با مقايسه تطبيقي و نقد و بررسي آنها است؛ فصل سوم نماگرهاي بعد ساختاري آزادي و نماگرهاي مولفه مورد پردازش وتحليل قرارداده است ، در فصل چهارم به بعد رفتاري شاخص آزادي اشاره، و نماگرهايي آن مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت به نتيجه‌گيري نهايي پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه. 5

فصل اول: مفاهيم و کليات

مقدمه. 10

1.مفاهيم. 10

الف)مفهوم آزادي.. 10

ب) آزادي سياسي.. 13

ج) پيشرفت... 13

د) شاخص.... 14

ه‍‌) الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت... 15

2.کليات... 17

1ـ 2.گونه شناسي آزادي.. 17

1ـ1ـ2. آزادي فلسفي ـ کلامي.. 17

2ـ1ـ2. آزادي اخلاقي (حريت)19

3ـ1ـ2.آزادي حقوقي (سياسيـ اجتماعي )20

عدم‌تلازم آزادي فطري و حقوقي.. Error! Bookmark not defined.

2 ـ2. حدود آزادي.21

1ـ3ـ2 حدود آزادي در غرب... 22

2ـ3ـ2. قلمرو آزادي در اسلام. 24

1. حدود الهي.. 24

2.مصالح و مقررات اجتماعي.. 26

1ـ2. .اصول اخلاقي.. 27

3. مصالح فردي.. 28

4. حقوق ديگران.. 29

جمع‌بندي:30

فصل دوم: جايگاه آزادي در نظام‌هاي سياسي

مقدمه. 33

الف) نسبت آزادي و نظام‌هاي سياسي در غرب... 33

1.دين و آزادي.. 33

1ـ1. قبل از رنسانس.... 34

2ـ1. بعد از رنسانس.... 35

گونه شناسي نظام هاي سياسي و آزادي در غرب... 36

الگوي آنارشيستي و آزادي.. 37

الگوي توتاليتاريستي و آزادي.. 39

الگوي ليبراليستي و آزادي.. 42

1ـ سکولاريسم. 43

2.اومانيسم. 44

3. پوزيتويسم. 45

آزادي در رويکرد ليبراليستي.. 46

نقد آزادي ليبراليستي.. 47

ب)نسبت آزادي و نظام سياسي در اسلام. 48

1.دين اسلام و آزادي.. 48

1ـ1. مدل امامت (حضور)48

2ـ1. مدل ولايت فقيه (غيبت)49

3ـ1. مباني نظري اسلام. 52

1. خدا شناسي.. 52

2. انسان شناسي.. 52

3.معرفت شناسي.. 53

2. مدل آزادي در نظام سياسي اسلامي.. 53

جمع‌بندي.. 56

فصل سوم: شاخص آزادي در ساحت ساختار

مقدمه. 58

الف) آزادي و مولفه ساختار سياسي.. 58

1.ميزان آزادي شهروندان درانتخاب زمامداران.. 59

2. آزادي درتعيين سرنوشت... 63

3.آزادي ايجاد تشکل و گروه‌هاي سياسي.. 65

4. مشروعيت انتقاد و نظارت... 68

1. نقد آزادانه. 71

2. دعوت به مناظره71

3. سرکت در احتجاج.. 72

4. راههاي تقويت آزادي نقد و نظارت... 74

1ـ4. تکليف‌گرايي.. 74

2ـ4. معاد باوري.. 74

3ـ4. تعهد محوري.. 75

4ـ4. حس همکاري.. 75

5. نصيحت و خيرخواهي در باره حاکمان.. 76

6. شوري و مشورت در امور سياسي.. 82

پيامدهاي مثبت مشورت خواهي.. 84

1. مقبوليت اجتماعي.. 84

2.تقويت مشارکت اجتماعي.. 85

3.فرهنگ‌سازي مشورت... 85

7.پاسخ گويي حاکمان سياسي.. 85

1.پاسخگوبودن.. 85

2.گره‌گشايي از مشکلات مردم. 87

3.خدمت بي‌منت... 87

8. آزادي قلم و مطبوعات... 90

9.آزادي اجتماعات... 93

ب) مولفه حقوقي.. 96

1.آزادي دادخواهي.. 97

2.آزادي انتخاب محل سکونت... 101

3.آزادي انتخاب شغل.. 103

4.آزادي مالکيت... 106

5.آزادي در حريم خصوصي.. 108

جمع‌بندي.. 113

فصل چهارم: شاخص آزادي در ساحت رفتار

مقدمه. 116

الف ـ مولفه‌هاي ايجابي.. 116

1.ميزان آزادي انتخاب عقيده116

2.آزادي ازتفتيش عقيده121

4.ميزان آزادي دراجراي عقيده (مراسم مذهبي)131

5.ميزان آزادي تغيير عقيده (ارتداد)135

نکاتي مهم. 137

ب.مولفه‌هاي سلبي‌141

1.رفتار بر مبناي هواهاي نفساني.. 141

2.رفتار بر مبناي عقايد خرافي.. 144

3. رفتار بر مبناي معيارهاي قومي و نژادگرايانه. 146

4.رفتار بر مبناي تبعيت از رهبران ناصالح.. 147

تبعيت از حکومت‌هاي جور. 149

جمع‌بندي.. 151

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري.. 153

منابع.. 157

الف‌ـ کتاب‌ها157

ب‌ـ مقالات... 166

 

 

 


مبلغ واقعی 15,000 تومان    35% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 9,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

پایان نامه شاخص‌ آزادي سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي‌
انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
تعداد بازدید : 148

برچسب های مهم

دانلود رايگان برنامه پولي رديابي شماره موبايل

دانلود رايگان برنامه پولي رديابي شماره موبايل

نصب‌هاي فعال + در بسياري از موارد اين نرم افزار کاربرد دارد و ميتوانيد از آن استفاده نماييد نرم افزار داراي مجوز از مرکز رسانه هاي ديجيتال مي باشد که نشان از صحت کار نرم افزار مي باشد هنگامي که مي خواهيد گوشي موبايلي را رديابي کنيد و اين کار به صورت کاملا ...

اد ممبر بينهايت ( افزايش ممبر(اعضاي) کانال،ربات و

اد ممبر بينهايت ( افزايش ممبر(اعضاي) کانال،ربات و

"اد ممبر بينهايت" {افزايش ممبر(اعضاي) فيک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ويژه(VIP) تمامي و کامل ترين نرم افزار هاي افزايش ممبر واقعي و فيک و آموزش هاي آن، که در اينترنت و بازار به قيمت هاي بالا به فروش مي رسد را يک جا و با قيمتي کم در برابر قيمت هاي بالاي ...

کسب و کار اينترنتي با درآمد ميليوني

کسب و کار اينترنتي با درآمد ميليوني

کسب و کار اينترنتي با درآمد ميليوني + تضميني همين آلان استخدام شويد و شروع به کار کنيد و درآمد کسب نماييد. بدون نياز به تخصصي خاص، ساده و راحت با ترفندي متفاوت تر از همه ي روش ها. تضمين ما : اگر واقعا اين آموزش ارزش اين مبلغ را نداشت با ما تماس بگيريد تا مبلغ را برگشت دهيم ...

کسب درآمد ميليوني از وبلاگ

کسب درآمد ميليوني از وبلاگ

کسب درآمد ميليوني از وبلاگ خيلي ها وبلاگ دارند ولي نمي توانند از آن کسب درآمد نمايند. وبلاگ شما شايد صد نفر بازديد کننده در روز داشته باشد و يا بيشتر و يا کمتر ... مهم نيست فقط به اين نکته توجه کنيد که يک مغازه ي فرضا فرش فروشي يا يک مغازه ي کامپيوتر فروشي در روز چند مشتري وارد ...

آموزش دريافت شارژ رايگان

آموزش دريافت شارژ رايگان

ديگر نگران تمام شدن شارژ تلفن همراهتان نباشيد!!! به راحتي هرچه تمام تر روزانه هرمقدار شارژ از هر اپراتوري که ميخواهيد دريافت نماييد. توجه:اين آموزش، کدهايي که هرچند نفر بزنند و هزار تومان دريافت مي کنيد،نيست.(شارژ هرمي نيست.) دريافت شارژ به صورت آني، بدون هيچ گونه ...

کامل ترين نمونه پروژه مهر مدارس 96-1395

کامل ترين نمونه پروژه مهر مدارس 96-1395

اين مجموعه شامل کامل ترين پکيج پروژه مهر مدارس مي باشد که شامل ابلاغ هاي اعضاي ستاد پروژه مهر ،ابلاغ هاي ستاد ثبت نام،تقويم زمانبندي فعاليت هاي ستاد پروژه مهر مدرسه،شرح وظايف اعضاي ستاد پروژه مهر،صورت جلسات ماهيانه اجرا شده و قابل اجراي اعضاي ستاد پروژه مهر ،تقويم اجرايي ...

بسته آموزشي کسب درآمد واقعي از اينترنت فقط هزار

بسته آموزشي کسب درآمد واقعي از اينترنت فقط هزار

سوال اول : آيا من واقعا از خريد اين پکيج سود خواهم کرد؟ آيا واقعا با استفاده از آن درآمد کسب خواهم کرد؟ و آيا اين پکيج مانند باقي بکيج هاي کسب درآمد,بيهوده نيست؟جواب : همان طور که قبلا توضيح داده شد , مطالب و شيوه هايي که در اين پکيج براي کسب درآمد و ايجاد يک کسب و کار موفق ...

کامل ترين مجموعه آموزش احداث توليدي جوراب

کامل ترين مجموعه آموزش احداث توليدي جوراب

"محتواي اين مجموعه را حتما با ديگر مجموعه هاي موجود در اينترنت مقايسه کنيد" با تهيه اين مجموعه مي توانيد به محتواي زير دسترسي داشته باشيد: 1. يک کتابچه 49 صفحه اي در مورد جوراب بافي است که عنوان مطالب اين کتابچه را ميتوانيد در انتهاي همين نوشته ...

دانلود لغات کتاب لزگي (زبان کارشناسي ارشد علوم

دانلود لغات کتاب لزگي (زبان کارشناسي ارشد علوم

مشخصات محصول 1- تعداد صفحات: 240 (تعداد لغت در هر صفحه به طور متوسط 15 عدد) 2- فرمت pdf ( به صورت دستنويس که با camscaner تبديل به pdf شده است ) 3- در بر دارنده تمامي لغات هر 12 مهارت لزگي+ لغات بسياري از متون سنوات گذشته 4- حجم فايل 148MB دوستان شما به رايگان هم ميتوانيد فايلهايي تحت عنوان ...

بازگرداني پيامک هاي حذف شده- ريکاوري پيامک ????

بازگرداني پيامک هاي حذف شده- ريکاوري پيامک ????

برنامه بازيابي پيامک هاي حذف شده -رکاور پامک عملي اگر شما هم پامک هاتان از رو گوش موبالتان پاک شده است و ان پامک هااهمت زاد برا شما داشته اند, حتما ان برنامهچاره کار شما خواهد ...

دانلود گزارش تخصصي معاون و مدير همه مقاطع تحصيلي

دانلود گزارش تخصصي معاون و مدير همه مقاطع تحصيلي موضوع گزارش: کاهش و از بين بردن ناهنجاريهاي رفتاري دانش آموزان مختصر توضيحات: چند سالي ست كه معاون / مدير مجتمع …………. در مدرسه ي …….. هستم . متأسفانه در اين مدّت با شاگردان مشكل دار بسياري ...

تماس و پيامک ناشناس و رايگان با شماره

تماس و پيامک ناشناس و رايگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پيام رايگان به ديگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رايگان بدون نياز به روت به وسيله اين برنامه ميتوانيد با شماره دلخواه خود به ديگران زنگ بزنيد يا براي انها پيام بفرستيد يعني زماني که شما با ديگران تماس ميگيريد شماره دلخواهي که شما ...

نرم افزار اندروئيدي آموزش جامع گنج يابي، دفينه

نرم افزار اندروئيدي آموزش جامع گنج يابي، دفينه

يکي از موضوعاتي که گنج پژوهان هميشه با آن مشکل دارند مواجهه شدن با آثار و علايم مختلف در کوهها، دره ها و جنگلها مي باشد که نياز به تفسير و آثارشناسي و کشف رمز آني دارد . به همين دليل دسترسي سريع به اساتيد و آثارشناسان بسيار محدود بوده و يا ممکن هست امکانات ارتباطي مثل نبود آنتن ...

نرم افزار برنامه ساز اندرويد

نرم افزار برنامه ساز اندرويد

نرم افزار برنامه ساز اندرويد 100% مورد تاييد مارکت ها تضمين100%بازگشت وجه درصورت عدم کارکرد نرم افزار فقط500نسخه بفروش ميرسد عجله کنيد 80% تخفيف بدليل درخواست زياد شما و فقط تا پايان اين هفته قيمت نرم افزار با 80% تخفيف= 7500 تومان (نکته: بعد از پايان اين هفته اين نرم افزار با ...

کسب درامداز اينترنت ماهيانه 8ميليون تومان

کسب درامداز اينترنت ماهيانه 8ميليون تومان

فقط و فقط هزار تومان اگر با موبايل وارد شده ايد براي بهتر خواندن مطالب موبايل خود را در حالت تمام صفحه قرار دهيد کسب درامداز اينترنت ماهيانه8ميليون تومان اپديت جديد18 شهريور 1395 مناسب براي تمامي افراد با هر سن و دانشي تخفيف بدليل درخواست زياد شما و فقط تا پايان اين ...

به دست اوردن جم رايگان در کلش اف کلنز

به دست اوردن جم رايگان در کلش اف کلنز

جم رايگان در کلش اف کلنز کلش آف کلنز رو بترکونيد مي خواهي استراتژي حمله و دفاع با انواع نيرو ها و سازه ها رو بدوني؟؟ ميخواهي تبديل به رهبر واقعي کلش بشي؟؟ ميخواهي ميزان غارتت بره بالا؟؟ ما به شما راز هاي کلش اف کلنز رو پيشنهاد ميکنيم آيا مي خواهيد همچنان پول واقعي که با ...

دانلود نرم افزار رديابي افراد با شماره موبايل

دانلود نرم افزار رديابي افراد با شماره موبايل

نصب‌هاي فعال + در بسياري از موارد اين نرم افزار کاربرد دارد و ميتوانيد از آن استفاده نماييد نرم افزار داراي مجوز از مرکز رسانه هاي ديجيتال مي باشد که نشان از صحت کار نرم افزار مي باشد هنگامي که مي خواهيد گوشي موبايلي را رديابي کنيد نرم افزار بر روي دو گوشي ...

دانلود گزارش تخصصي معلمان ابتدايي درس فارسي

دانلود گزارش تخصصي معلمان ابتدايي درس فارسي موضوع گزارش : رفع اختلالات خواندن و نوشتن در دانش آموزان پايه مختصر توضيحات : گزارشي هم اکنون پيش روي شماست حاصل تحقيق در زمينه ي اطلاعات يادگيري به صورت مستقيم طي يک ماه و نيم ماه اول سال جاري و تحقيقاتي در مورد ...

دانلود کتاب چشم طلايي (بزرگترين منبع گنج يابي )

دانلود کتاب چشم طلايي (بزرگترين منبع گنج يابي )

دانلود کتاب چشم طلايي ، بزرگترين مرجع گنج يابي و دفينه ها کتاب چشم طلايي اولين و بزرگترين مرجع کامل اثار و علائم دفينه : دانلود الکترونيکي کتاب چشم طلايي اسکن گرفته شده از روي خود کتاب 312 صفحه رنگي کامل دانلود کتاب چشم طلايي اولين مرجع کامل اثار و علائم دفينه(به صورت کاملا ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادي و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادي و

اولين و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده هاي کوتاه مدت به صورت واريز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربري آسان براي عموم کاربران رايانه و تلفن همراه بانکداري در ايران يکي از پرسود ترين مشاغل و اميدوارترين صنعت در بورس ايران براي کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌هاي پرپتانسيل ...

آموزش سريع کليک کردن تبليغات،بي دردسر و با صرفه

آموزش سريع کليک کردن تبليغات،بي دردسر و با صرفه

دوست داريد تبليغهاي سايتهاي کليکي PTC براي شما هم به اين راحتي کليک بشن؟ نسخه جديد در تاريخ 28 شهريور 1395 اضافه شد آيا لود شدن تبليغات خستتون کرده؟ آيا به نظرتون هزينه اينترنت، از درآمد اين تبليغها بيشتره؟ آيا عکسها و فيلمهاي موجود در تبليغها ...

نرم افزار برنامه ساز اندرويد نسخه طلايي

نرم افزار برنامه ساز اندرويد نسخه طلايي

اگر با موبايل وارد شده ايد براي بهتر خواندن مطالب موبايل خود را در حالت تمام صفحه قرار دهيد نرم افزار برنامه ساز اندرويد نسخه طلايي و بدون نياز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کليد ديباگ دراين نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال مي شوند اگر به اين مشکل ...

تمامي نرم افزار هاي اددممبر واقعي و فيک(ربات ,

تمامي نرم افزار هاي اددممبر واقعي و فيک(ربات ,

اگر با موبايل وارد شده ايد براي بهتر خواندن مطالب موبايل خود را در حالت تمام صفحه قرار دهيد تمامي و کامل ترين نرم افزار هاي افزايش ممبر واقعي وفيک را يک جادريافت کنيدهرکدام از اين نرم افزار ها در اينترنت و کافه بازاربه قيمت خيلي بالايي بفروش ...

دانلود مقالات علمي شـــمــــا از سيويليکا (1000

دانلود مقالات علمي شـــمــــا از سيويليکا (1000

براي دانلود اصل فايل مقاله از سايت سيويليکا آدرس لينک مقاله و يا مقالات را به همراه شماره تراکنش (ها) به ايميل مديريت فروشگاه ارسال نماييد.در ضمن پژوهشگراني که از اين امکان جهت دانلود مقالات خود بيشتر استفاده نمايند شامل تخفيف در ازاي 6 در خواست تنها هزينه 5 مقاله را پرداخت مي ...

دانلود رايگان كتاب باشگاه مغز يك

دانلود رايگان كتاب باشگاه مغز يك

* از سري کتاب‌هاي مسابقه کتابخواني بخون و ببر خندوانه *** «باشگاه مغز» کتاب آموزش و تمرين براي فعالسازي توانمندي‌هاي مغز است که به قلم دکتر حامد اختياري( -)، عضو هيأت علمي و مدير برنامه علوم اعصاب کاربردي پژوهشکده علوم شناختي و تارا رضاپور( -)، دانشجوي ...

کسب و کار اينترنتي مخصوص

کسب و کار اينترنتي مخصوص

کسب درآمد ميليوني و استخدامي با درآمد بالا جديد ترين روش کسب درآمد آيا مي خواهيد از نظر مالي مستقل باشيد؟ آيا دوست داريد يک کار ساده و در منزل يا محل کار داشته باشيد؟ همين آلان استخدام شويد و کسب درآمد نماييدشغل اول يا دومبدون محدوديت تعداد، شهر، رشته، مدرک و ...با شرايط ...

دانلود کتاب آموزش تعمير لامپ کم مصرف

دانلود کتاب آموزش تعمير لامپ کم مصرف

دانلود کتاب آموزش تعمير لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد اين مجموعه داراي 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش هاي عيب يابي لامپ کم ...

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

50% تخفيف ويژه اين فرصت را از دست ندهيد كاملترين آموزش موجود را از ما دريافت كنيد فايل هاي ساير سايت ها ناقص و ناكارآمد هست شغلي مخصوص: خانم و آقا ، دختر و پسر ، پير و جوان و همه ي افراد جوياي کار !!! چرا بايد از ما بخريد؟ تضمين بازگشت وجه كاملترين آموزش ...

رديابي شماره موبايل+ نقشه +آدرس ياب

رديابي شماره موبايل+ نقشه +آدرس ياب

نصب‌هاي فعال + در بسياري از موارد اين نرم افزار کاربرد دارد و ميتوانيد از آن استفاده نماييد نرم افزار داراي مجوز از مرکز رسانه هاي ديجيتال مي باشد که نشان از صحت کار نرم افزار مي باشد هنگامي که مي خواهيد گوشي موبايلي را رديابي کنيد نيازي نيست شخص مقابل ...

دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

کرک دائمي برنامه Artcam Pro 9.1 توضيحات محصول کرک نسخه آرتکم 2007 يا همان Artcam Pro 9.1 به دشواري نسخه 2009 نمي باشد و کرک آن با دو فايل exe و dll انجام مي شود که اين دو فايل را مي توانيد از اينجا دانلود کنيد. توجه داشته باشيد که در اين نسخه از آرتکم با تغيير نقطه صفر در جي کُد خطا از 1تا 5 ميلي متر ...

دریافت فایل : دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

مطالب تصادفی

  • خلاصه کتاب مکاسب شیخ انصاری ( کتاب البیع)
  • دانلود تلخیص فرائد الاصول -  استصحاب، تعادل، تراجیح
  • دانلود خلاصه کتاب جامعه شناسي سازمانها
  • دانلود مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران ج6 مسائل و جرایم مالی - اقتصادی و سرقت
  • دانلود مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران ج5 . روسپیگری، کودکان خیابانی و تکدی

با ما همراه شوید !!!
" فروشگاهی از 4KIA "